Jedna odpowiedź do “Po prostu bądź…”

 1. "Miłość cierpliwa jest,
  łaskawa jest.
  Miłość nie zazdrości,
  nie szuka poklasku,
  nie unosi się pychą;
  nie dopuszcza się bezwstydu,
  nie szuka swego,
  nie unosi się gniewem,
  nie pamięta złego;
  nie cieszy się z niesprawiedliwości,
  lecz współweseli się z prawdą.
  Wszystko znosi,
  wszystkiemu wierzy,
  we wszystkim pokłada nadzieję,
  wszystko przetrzyma.
  Miłość nigdy nie ustaje."

  (1 Kor.13.1-13)

  Sonka

Leave a Reply

Discover more from Anioł z Chmur

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d